Zmieniamy się dla Ciebie! Od 03.06.2024 będziemy dostępni pod jedną domeną www.dużyben.pl
Dodaj do listy ulubionych
Stwórz nową listę ulubionych
Znajdź najbliższy market
Naciśnięcie przycisku Zezwalam stanowi zgodę na przetwarzanie danych o Pani/Pana lokalizacji przez Duży Ben Sp. z o. o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11. Pani/Pana dane o lokalizacji będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Pani/ Panu jako użytkownikowi serwisu wyświetlenia najbliższych sklepów, w których można odebrać zamówienie złożone w sklepie internetowym Click&Collect dostępnym w serwisie. Zgodę można wycofać w każdym czasie, np. kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, znajduje się w  Polityce Prywatności .
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Odstąpienie od umowy

ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
1.      Klient składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Towarów może odstąpić od transakcji bez podawania przyczyny, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2.      Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres : Duży Ben Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ulica Wiśniowa 11, 62-52, Komorniki. Oświadczenie drukujemy w dwóch kopiach.
3.      Powyższe prawo odstąpienia nie dotyczy rodzajów umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) tj.:
a)      świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b)     w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f)       w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 (trzydziestu) dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h)     w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i)       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j)       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k)      zawartej w drodze aukcji publicznej;
l)       o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m)    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4.      Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży powinno zawierać informację jakich zamówionych Towarów dotyczy (np. poprzez dołączenie paragonu fiskalnego, potwierdzenie płatności kartą).
5.      Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego w związku z Umową Sprzedaży płatności. Za zwrócone Towary Klient otrzymuje ich równowartość tożsamą z kwotą na przedłożonym dowodzie zakupu. Klient ponosi bezpośrednie koszty związane ze zwrotem Towarów.
6.      Klient ma obowiązek zwrócić Towar (lub Towary) objęte odstąpieniem Sprzedawcy lub przekazać osobie upoważnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Zwracane Towary należy zwrócić w dowolnym sklepie stacjonarnym Duży Ben . Aktualna lista sklepów stacjonarnych Duży Ben znajduje się na stronie www.duzyben.pl.
7.      Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się od zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów od Konsumenta.
8.      Zwrot Towarów powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Zwracany Towar powinien być kompletny.
9.      Przy zwrocie Towaru/ów w wyniku odstąpienia Klienta od Umowy, Sprzedawca uprawniony jest do zbadania stanu Towaru/ów. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

Zaufane Opinie IdoSell
4.23 / 5.00 390 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-07-12
Wszystko ok
2024-07-09
ok
pixel