Zmieniamy się dla Ciebie! Od 03.06.2024 będziemy dostępni pod jedną domeną www.dużyben.pl
Dodaj do listy ulubionych
Stwórz nową listę ulubionych
Znajdź najbliższy market
Naciśnięcie przycisku Zezwalam stanowi zgodę na przetwarzanie danych o Pani/Pana lokalizacji przez Duży Ben Sp. z o. o. z siedzibą w Komornikach (62-052) przy ul. Wiśniowej 11. Pani/Pana dane o lokalizacji będą przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Pani/ Panu jako użytkownikowi serwisu wyświetlenia najbliższych sklepów, w których można odebrać zamówienie złożone w sklepie internetowym Click&Collect dostępnym w serwisie. Zgodę można wycofać w każdym czasie, np. kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących Pani/Panu prawach, znajduje się w  Polityce Prywatności .
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
http://www.sklep.duzyben.pl
1.   Definicje
1.1.       Administrator – Duży Ben z siedzibą w Komornikach, ulica Wiśniowa 11, 62-52, Komorniki, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000577163, NIP: 7773254462, REGON: 362568272.
1.2.       Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
1.3.       Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
1.4.       RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
1.5.       Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.sklep.duzyben.pl, w ramach którego prowadzony jest sklep internetowy Click&Collect.
1.6.       Sklep Click&Collect – sklep internetowy dostępny w Serwisie opierający się na modelu, w którym zamówienia towarów składane przez zalogowanych Użytkowników będą odbierane w sklepach stacjonarnych Duży Ben wybranych przez Użytkowników przed złożeniem zamówienia.
1.7.       Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu opisanych w Polityce.
1.8.       Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora.
2.   Przetwarzanie danych przez Administratora
2.1.       W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza Dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
2.2.       Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania Danych osobowych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania (np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług). Administrator dba o to, aby dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
2.3.       W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
3.   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych PRZEZ ADMINISTRATORA
KORZYSTANIE Z SERWISU
3.1.       Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies czy innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora w celu:
**3.1.1.**świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
**3.1.2.**analitycznym i statystycznym – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
**3.1.3.**technicznym oraz administracyjnym związanym z bezpieczeństwem i zarządzaniem Serwisem – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu prac informatycznych i administracyjnych mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania Serwisu;
**3.1.4.**ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie jego interesów gospodarczych;
**3.1.5.**marketingowym Administratora – zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING.
3.2.       Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego Dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach, które dotyczą systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na dostarczaniu oraz ulepszaniu oferowanych Użytkownikom funkcjonalności;
REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA W SERWISIE I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
3.1.       Składanie zamówień w Sklepie Click&Collect jest możliwe jedynie przez zalogowanych Użytkowników, posiadających konta w Serwisie. Rejestracja konta w Serwisie wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie Danych osobowych oznaczonych jako nieobowiązkowe jest dobrowolne.
3.2.       Dane osobowe oznaczone jako nieobowiązkowe, niepodane przy rejestracji, mogą zostać przez Użytkownika dodane później w sekcji „Dane osobowe” dostępnej w panelu konta w Serwisie.
3.3.       Dane osobowe są przetwarzane w celu:
**3.3.1.**umożliwienia Użytkownikom założenia konta w Serwisie, korzystania z konta i składania zamówień w Serwisie – w zakresie Danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), zaś w zakresie Danych osobowych podanych dobrowolnie podstawą prawną jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
**3.3.2.**ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości obrony swoich interesów gospodarczych.
3.4.       Jeżeli Użytkownik zamieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów prawa i dóbr osobistych tych osób.
FORMULARZ PYTAŃ DO PRODUKTU
3.5.       Administrator zapewnia możliwość zadania – za pośrednictwem elektronicznych formularzy dostępnych w Serwisie – pytań o produkty dostępne w Sklepie Click&Collect. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi.
3.6.       Dane osobowe są przetwarzane w celu:
**3.6.1.**nawiązania kontaktu i obsługi zapytania o produkt złożonego poprzez formularz dostępny w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO);
**3.6.2.ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie jego interesów gospodarczych.NEWSLETTER3.7.       W ramach Serwisu Użytkownik może także wyrazić chęć skorzystania z usługi newslettera. W takim wypadku, podawane przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wysyłki newslettera zawierającego informacje handlowe o działalności Administratora. Podanie tych danych jest niezbędne w celu wysyłki newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego otrzymywania.3.8.       Dane osobowe są przetwarzane w celu:3.8.1.            świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);3.8.2.            ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie jego interesów gospodarczych.KORESPONDENCJA E-MAILOWA3.9.       W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail korespondencji, Dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.3.10.    Dane osobowe przetwarzane są w celu:3.10.1.         prowadzenia korespondencji oraz rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą;3.10.2.         ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na obronie jego interesów gospodarczych.GEOLOKALIZACJA3.11.    Administrator zapewnił w Serwisie narzędzie umożliwiające geolokalizację urządzenia Użytkownika z wykorzystaniem Google Maps Widget Pro. Skorzystanie z tej funkcjonalności jest opcjonalne oraz niewymagane celem prawidłowego korzystania z Serwisu. Dane o lokalizacji przetwarzane są wyłącznie w celu zlokalizowania na mapie najbliższego dla lokalizacji Użytkownika sklepu, w którym można odebrać zamówienie złożone w Sklepie Click&Collect. Podstawą przetwarzania danych o przybliżonej lokalizacji Użytkownika jest jego zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Powyższe dane przetwarzane są jednorazowo, tj. podczas wybierania najbliższego sklepu z dostępną usługą Click&Collect. Administrator nie przetwarza danych o lokalizacji Użytkownika przetwarza w sposób ciągły.3.12.    Zasady korzystania przez Użytkownika z narzędzia Google Maps Maps Widget Pro zamieszczonego w Serwisie, opisane są w Dodatkowych warunkach korzystania z usług Mapy Google i Google Earth, które można znaleźć pod adresem https://maps.google.com/help/terms_maps/. W związku z wykorzystywaniem tego narzędzia w Serwisie, dostawca tego narzędzia tj. Google Ireland Limited przetwarza dane osobowe Użytkownika na zasadach opisanych w aktualnej wersji Polityki Prywatności Google, dostępnej pod adresem https://policies.google.com/privacy.DODAWANIE OPINII3.13.    Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników pozostawiających w Serwisie opinie o produktach Administratora lub o jakości obsługi zamówień. Dane te są przetwarzane w celu weryfikacji czy opinia została pozostawiona przez osobę, która rzeczywiście dokonała zakupów za pośrednictwem Serwisu, a także na potrzeby publikowania opinii w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w wyżej wymienionym celu jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o korzystanie z Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).4.   marketing W SERWISIEREKLAMA KONTEKSTOWA4.1.       Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy kontekstowej (tj. reklamy, która nie jest dopasowana do preferencji Użytkownika). Przetwarzanie Danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).5.   Pliki cookies oraz podobna technologia5.1.       Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie informacji o Użytkowniku np. dotyczących logowania lub preferencji językowych. Administratorem danych przetwarzanych w związku z wykorzystywaniem plików cookie jest Duży Ben Sp. z o. o. z siedzibą w Komornikach. W Serwisie Administrator wykorzystuje własne pliki, które są instalowane bezpośrednio przez Serwis. Wykorzystywane są również plików cookies stron trzecich - które są plikami cookies z domeny innej niż domena odwiedzanej witryny – przede wszystkim do działań analitycznych i reklamowych Administratora.5.2.       Serwis wykorzystuje pliki cookies przede wszystkim do zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony internetowej, zapamiętania wyborów Użytkownika na stronie – a w przypadku wyrażenia przez Użytkownika odpowiedniej zgody – także do analizy i śledzenia ruchu w Serwisie oraz dopasowywania treści reklamowych do zainteresowań. W ramach Serwisu, w oparciu o uzyskaną zgodę, instalowane są też pliki cookies umożliwiające korzystanie z funkcjonalności mediów społecznościowych.5.3.       Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące plików cookies, które Administrator wykorzystuje w Serwisie. Administrator wykorzystuje regularnie narzędzia do skanowania Serwisu, w celu ustalenia, jakie pliki cookie są przechowywane w urządzeniu Użytkownika, tak aby lista stosowanych plików cookie była jak najbardziej dokładna. Administrator stosuje następujące kategorie plików: niezbędne, funkcjonalne, analityczne, reklamowe pliki cookies oraz cookies mediów społecznościowych.NIEZBĘDNE PLIKI COOKIES5.4.       Korzystanie przez Administratora z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
5.5.       Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 
5.6.       Jeżeli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych plików z tej kategorii tj. nazwy poszczególnych cookies, opisu działania, okresu ważności i pochodzenia, należy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies", który znajduje się w punkcie 6 Polityki Prywatności lub przycisk o tożsamej treści dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu. Po pojawieniu się bannera cookie należy wybrać przycisk „Zarządzaj cookies" i następnie rozwinąć listę „Niezbędne pliki cookie", następnie znajdujący się poniżej przycisk „Szczegóły”.
FUNCKJONALNE I ANALITYCZNE PLIKI COOKIES
5.7.       Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Serwisu do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
5.8.       Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu w Serwisie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne oraz aby zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu w Serwisie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności Serwisu. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Analityczne pliki cookies mogą być instalowane przez partnerów Administratora i za pośrednictwem Serwisu.
5.9.       Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies przez Administratora, jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych w Serwisie, w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na ich zapisywanie (osobną dla plików analitycznych, osobną dla plików funkcjonalnych).
5.10.    Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.
5.11.    Jeżeli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych plików tych kategorii tj. nazwy poszczególnych cookies, opisu działania, okresu ważności i pochodzenia, należy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies", który znajduje się w punkcie 6. Polityki Prywatności – „Zarządzaj cookies" lub przycisk o tożsamej treści dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu. Po pojawieniu się bannera cookie należy wybrać przycisk „Zarządzaj cookies" i następnie rozwinąć listę „Analityczne pliki cookie” albo „Funkcjonalne pliki cookie”, następnie znajdujący się pod każdą z list przycisk „Szczegóły”.
REKLAMOWE PLIKI COOKIES
5.12.    Reklamowe pliki cookies pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników w ramach Serwisu oraz poza Serwisem. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności Użytkownika w innych serwisach, jest budowany profil zainteresowań Użytkownika. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez partnerów Administratora za pośrednictwem Serwisu.
5.13.    Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem reklamowych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu marki Administratora oraz informowaniu o bieżącej ofercie Administratora, w tym poprzez kierowanie do Użytkowników Serwisu informacji marketingowych odpowiadających ich zainteresowaniom, w związku z wyrażoną przez Użytkownika zgodą na zapisywanie reklamowych plików cookies.
5.14.    Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem reklamowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody Użytkownika na wykorzystanie zgody za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.
5.15.    Jeżeli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych plików z tej kategorii tj. nazwy poszczególnych cookies, opisu działania, okresu ważności i pochodzenia, należy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies", który znajduje się w punkcie 6. Polityki Prywatności – „Zarządzaj cookies" lub przycisk o tożsamej treści dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu. Po pojawieniu się bannera cookie należy wybrać przycisk „Zarządzaj cookies" i następnie rozwinąć listę „Reklamowe pliki cookie", następnie znajdujący się poniżej przycisk „Szczegóły”.
PLIKI COOKIE MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH
5.16.    Te pliki cookie są instalowane przez partnerów Administratora, żeby dopasowywać wyświetlane treści reklamowe w mediach społecznościowych, z których korzysta Użytkownik. Na podstawie informacji z tych cookie i aktywności w innych serwisach lub w mediach społecznościowych jest budowany profil zainteresowań. Dzięki temu wyświetlane treści są dopasowane do indywidualnych potrzeb. Cookie mediów społecznościowych nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale identyfikują przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, Administrator nie będzie mógł zapobiegać wyświetleniu tej samej reklamy lub umożliwić polubienia i udostępniania treści zamieszczanych przez Administratora w mediach społecznościowych.
5.17.    Jeżeli Użytkownik chce uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych plików z tej kategorii tj. nazwy poszczególnych plików, opisu działania, okresu ważności i pochodzenia, należy kliknąć przycisk „Zarządzaj cookies", który znajduje się w punkcie 6. Polityki Prywatności – „Zarządzaj cookies" lub przycisk o tożsamej treści dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu. Po pojawieniu się bannera cookie należy wybrać przycisk „Zarządzaj cookies" i następnie rozwinąć listę „Pliki cookie mediów społecznościowych", następnie znajdujący się poniżej przycisk „Szczegóły”.
6.   Zarządzanie ustawieniami cookies
6.1.       Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. W Serwisie Administrator odbiera od Użytkownika zgodę za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie według zasad opisanych w punkcie 6.4 poniżej.
6.2.       Zgoda nie jest wymagana jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści) – Użytkownik nie ma możliwości zrezygnowania z tych plików cookies, jeśli chce korzystać z Serwisu.
6.3.       W celu otrzymywania reklamy dopasowanej do preferencji Użytkownika oprócz wyrażenia zgody na instalację plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies, konieczne jest zachowanie odpowiednich ustawień przeglądarki, pozwalających na przechowywanie w urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies pochodzących z Serwisu.
6.4.       Wycofanie zgody na zbieranie plików cookies w Serwisie możliwe jest za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Użytkownik może wrócić do bannera poprzez kliknięcie w poniższy przycisk „Zarządzaj cookies” lub przycisk o tożsamej treści dostępny w stopce każdej podstrony Serwisu.
6.5.       Po wyświetleniu bannera, Użytkownik może wycofać zgodę poprzez kliknięcie przycisku „ZARZĄDZAJ COOKIES". Następnie należy przesunąć suwak przy wybranej kategorii plików cookies i wcisnąć przycisk "ZAPISZ USTAWIENIA”.
6.6.       Użytkownik ma również możliwość wycofania zgody poprzez zmianę ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
**6.6.1.**Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
**6.6.2.**Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
**6.6.3.**Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
**6.6.4.**Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookie.html/
**6.6.5.**Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB.
6.7.       Użytkownik może w każdej chwili zweryfikować status swoich aktualnych ustawień prywatności dla wykorzystywanej przeglądarki przy wykorzystaniu narzędzi dostępnych pod poniższymi linkami:
6.7.1.http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory
6.7.2.http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN.
6.8.       Aby skorzystać z praw do dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia skargi lub zadania innego pytania w zakresie plików cookies, należy przesłać zapytanie na adres bok@duzyben.pl lub inne dane kontaktowe Administratora wskazane w Polityce prywatności.
7.   Okres przetwarzania Danych osobowych
7.1.       Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
7.2.       Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
8.   Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
8.1.       Podmiotom danych przysługują następujące prawa:
8.1.1.          prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
8.1.2.          prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
8.1.3.          prawo do sprostowania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych Danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
8.1.4.          prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
8.1.5.          prawo do ograniczenia przetwarzania – w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na Danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które Podmiot danych wyraził zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
8.1.6.          prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez Podmiot danych, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
8.1.7.          prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jeżeli znajduje to zastosowanie, to Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
8.1.8.          prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – przetwarzaniu Danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
8.1.9.          prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem;
8.1.10.       prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, Podmiot danych może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu Podmiotu danych, jego miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.   ZGŁASZANIE ŻĄDAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRAW
9.1.       Żądanie dotyczące realizacji praw Podmiotów danych można zgłosić:
9.1.1.          w formie pisemnej na adres Administratora;
9.1.2.          drogą elektroniczną na adres e-mail: bok@duzyben.pl
9.2.       Wniosek powinien, w miarę możliwości, precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
9.2.1.          z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
9.2.2.          jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, itp.);
9.2.3.          jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele związane ze świadczeniem usług itp.).
9.3.       Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby fizycznej na podstawie zgłoszonego żądania, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. Podanie takich danych nie jest obowiązkowe, jednak brak ich podania będzie skutkować odmową realizacji żądania.
9.4.       Żądanie może zostać zgłoszone osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (np. członka rodziny). Ze względu na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego radcę prawnego bądź adwokata, co istotnie przyspieszy weryfikację autentyczności żądania.
9.5.       Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator informuje wnioskodawcę o przyczynach tego działania.
9.6.       W przypadku, w którym żądanie zostało skierowane do Administratora elektronicznie, odpowiedzi udziela się w tej samej formie, chyba że wnioskodawca zażądał udzielenia odpowiedzi w innej formie. W innych przypadkach odpowiedzi udziela się pisemnie. W przypadku, gdy termin realizacji żądania uniemożliwia udzielenie odpowiedzi drogą pisemną, a zakres danych wnioskodawcy przetwarzanych przez Administratora umożliwia kontakt drogą elektroniczną, odpowiedzi należy udzielić drogą elektroniczną.
10. ZASADY POBIERANIA OPŁAT
10.1.    Postępowanie w sprawie składanych wniosków jest nieodpłatne. Opłaty mogą zostać pobrane jedynie w przypadku:
10.1.1.       zgłoszenia żądania wydania drugiej i każdej kolejnej kopii danych (pierwsza kopia danych jest bezpłatna); w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł. Powyższa opłata zawiera koszty administracyjne związane z realizacją żądania;
10.1.2.       zgłaszania przez tę samą osobę żądań nadmiernych (np. niezwykle częstych) lub ewidentnie nieuzasadnionych; w takim wypadku Administrator może zażądać uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł. Powyższa opłata zawiera koszty prowadzenia komunikacji oraz koszty związane z podjęciem żądanych działań;
10.2.    W razie kwestionowania decyzji o nałożeniu opłaty osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu tej osoby, jej miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.           Odbiorcy danych
11.1.    W pewnych przypadkach, o ile jest to konieczne dla osiągnięcia opisanych wyżej celów, Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, świadczącym na rzecz Administratora usługi (np. dostawcom usług i narzędzi IT, dostawcom usług do zamawiania i wywoływania rozmów telefonicznych, firmom analitycznym i marketingowym).
11.2.    Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
12.           Dane kontaktowe
12.1.    Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail bok@duzyben.pl lub adres korespondencyjny Administratora.
12.2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod_db@eurocash.pl pisemnie na adres siedziby Administratora w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Danych osobowych.
13.           Zmiany Polityki prywatności
13.1.    Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
13.2.    Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 01.10.2023r.

Zaufane Opinie IdoSell
4.27 / 5.00 304 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-06-20
Przemiła obsługa sklepu w którym odbierałem towar. Dziękuję za pomoc.
2024-06-20
Wszystko super
pixel